Jocuri Noi

Velvet Assassin

Scris de Serj
Miercuri, 20 Mai 2009 07:20
velvetassasmVelvet Assassin este un joc care are la baz? povestea tragic? a Violettei Szabo, adev?rata asasin? a c?rei carier? s-a sfâr?it extrem de repede fiind capturat? in timpul celei de-a doua misiuni, torturat? ?u ucis?. Agent secret al alia?ilor în timpul celui de-al doilea r?zboi mondial, Violette devine 66 de ani mai târziu eroina unui joc.

Un joc de inspira?ie tragic? a c?rui poveste retu?at? de c?tre cei de la Replay Studios ne va purta prin amintirile agentei de-a lungul a 12 misiuni rememorate de Violette de pe patul unui spital din viitor.
Un joc destul de liniar ?i ciudat de similar mai prestigiosului Hitman, reperul clasic al genului. Dup? un scurt briefing ne trezim arunca?i direct în focul luptei, misiunile rezumându-se la asasinate, furturi de documente etc., armele favorite fiind cu?itele ?i evident, întunericul. Astfel, gameplayul este simplu de în?eles chiar ?i de c?tre cei mai adormi?i dintre gameri, atâta vreme cât pricep cele 10 legi nescrise ale spionajului: 1,2,3,4,5 nu sta în lumin? ?i 5,6,7,8,9,10, atac? pe la spate.

Cum Violette este personajul principal, nu le vom enumera pe celelalte, pentru c? am risipi spa?iu ?i timp cu nimicuri. Surpinde îns? alegerea acestui personaj ?i povestea ei ca ?i inspira?ie pentru un joc, mai ales pentru tragismul cu care via?a Violettei s-a încheiat dar poate ?i pentru lipsa oric?rei caracteristici care s? fac? din ea un erou. Nu încape vorb?, s? dai ortu popii înc? de la a doua misiune nu înseamna mare lucru în analele spionajului ?i nicidecum lucru de mândrie pentru puterile aliate ale celui de-al doilea r?zboi mondial. Cum ei sunt câ?tig?torii r?zboiului, înclin s? cred c? au avut parte de agen?i mai ac?t?rii în cei 4 ani de certuri cu nazi?tii nu de alta, dar germanii aveau prea multe atuuri pentru a fi învin?i de triste?ea englezilor, melancolia ru?ilor ori arogan?a americanilor.

Concluzia o l?s?m cititorilor no?tri care oricum se vor împ?r?i în dou? cete: cei care prefer? un stealth action clasic precum Hitman ?i cei care accept? noi provoc?ri ?i au curajul s?se aventureze pe noi alei ale spionajului. Pe cei care prefer? caii putere ?i cursele de ma?ini îi sf?tuim s? nu încerce, pentru c? vor fi dezam?gi?i.

Trailer Velvet Assassin :


 

You need to login or register to post comments.
Discuss this item on the forums. (0 posts)