Jocuri Noi

Wow life means no life?

Scris de Serj
MarĹŁi, 25 Septembrie 2007 01:00
wow-life.jpg Un subiect adesea dezb?tut, în general chiar de c?tre cei prin?i de acest „microb”, este dependen?a de WoW . Pu?ini vor recunoaste c? sunt dependen?i, iar cei con?tien?i de situa?ia lor nu vor s? renun?e la joc. În cel mai fericit caz, inventeaz? scuze ?i promit c? „se las?” de joc.

 

O alt? caracteristic?, întâlnita de altfel la orice dependen??, este iluzia de control asupra situa?iei. „Victimele” tr?iesc cu impresia c? se pot l?sa de joc oricând. E adev?rat, nu to?i juc?torii sunt dependen?i, dar statisticile arat? c? peste 40% nu se pot dezlipi de WoW. Având în vedere c? cifra juc?torilor a depa?it pragul de 9 milioane, procentul devine ?i mai îngrijor?tor.

Pentru cei de la Blizzard, WoW s-a dovedit a fi de departe cea mai profitabil? afacere ?i nu e de mirare c? o prelungesc la nesfâr?it. Iar anuntarea noului expansion Wrath of the Lich King, a produs o adevarat? isterie în rândul fanilor, iar cei care inten?ionau s? renun?e la contul lor, s-au r?zgândit acum, în asteptarea lui. Probabil cu to?ii cunoa?tem cel pu?in o persoan? care se alfl? într-o astfel de situa?ie. Inevitabil, observ?m schimb?ri în comportament, asta în caz c? persoana respectiv? îsi mai face timp s? iasa în lumea real?.

Posibilit??i de a te men?ine la un nivel competitiv în „second life wow” exist?. Chiar dac? nu prea ai timp s? joci, au ap?rut o gr?mad? de organiza?ii dispuse s? joace în locul t?u, îns? aceasta te poate costa în plus, pe lâng? taxa lunar? perceput? de blizzard.

O transpunere destul de complex? a fenomenului WoW a fost realizat? prin-o colaborare între creatorii South Park ?i Blizzard, în urma c?reia a ap?rut episodul „Make Love, Not Warcraft”, nominalizat la premiile Emmy. E ?i mai trist când te gânde?ti c? se ?i moare din cauza jocului. Numeroase cazuri au ie?it la iveal?, pove?ti ale unor persoane care se sinucid sau c?rora le cedeaz? inima din cauza epuizarii. În general, persoanele pân? în 18 ani sunt cele mai afectate. Aici vine vorba ?i de lipsa de control asupra, când p?rintele, probabil din necuno?tin?? de cauz?, ii permite copilului s? petreac? prea multe ore în fata calculatorului, mai exact prea multe ore în World of Warcraft .

Nu pu?ine sunt cazurile în care se ajunge la distrugerea total? vie?ii sociale a celor ce nu-?i pot dezlipi creierii de pe monitor. Concluziile le pute?i trage voi, cu men?iunea c? v? invitam la o mic? dezbatere pe tema WoW, pe forumul nostru.


 

You need to login or register to post comments.
Discuss this item on the forums. (0 posts)